Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO haft-logo.pl

(dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy haft-logo.pl ,działający pod adresem www.haft-logo.pl (dalejSklep”), prowadzony przez EMB Studio Agnieszka Wojtaś z siedzibą w Młochowie, ul. Słoneczna 6, kod pocztowy 05-831, NIP 522-259-47-06( dalej Sprzedawca).

2. Regulamin określa zasady składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego www.haft-logo.pl na rzecz Klientów.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż nowych, wolnych od wad produktów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

5. Wszystkie wyroby oferowane w sklepie internetowym są nowe.

6. Wszelkie informacje na temat promocji w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu.

7. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.

8. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. telefon – 22 420-22-75

b. e-mail – sklep@haft-logo.pl

c. adres korespondencyjny – EMB Studio Agnieszka Wojtaś, Młochów, ul. Słoneczna 6, kod pocztowy 05-831,

§2SKŁADANIEZAMÓWIENIA


1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.haft-logo.pl. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę.

2. Produkty w sklepie internetowym są szczegółową oznaczone. Na karcie produktu (pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie) znajdują się informację o właściwościach towaru, jego cenie, rozmiarze, kolorze, materiale, z którego jest wykonany, itp.

3. Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru z dostępnej oferty sklepu zamieszczonego na stronie internetowej, poprzez kliknięcie ikony „DO KOSZYKA”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, pojawia się komunikat "POMYŚLNIE DODANO DO KOSZYKA".

4. Zawartość koszyka jest widoczna po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku "KOSZYK", który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują.

Po prawej stronie pojawi się komunikat "DO KASY”, po kliknięciu tego komunikatu otworzy się strona z zawartością Twojego koszyka.

5. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności.

6. Po wybraniu opcji „ZAMAWIAM”, uruchomi się strona, gdzie Klient może wybrać zakupy z rejestracją lub bez rejestracji. Po wybraniu pola "ZAMAWIAM I PŁACĘ", uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

7. W podsumowaniu zamówienia pojawia się komunikat: Dziękujemy za złożenie zamówienia! Za chwilę otrzymasz e-mail z prośbą o jego potwierdzenie.

Na stronie zamieszczony jest komunikat o sposobie komunikowania się z Sklepem, podane są informację odnośnie numeru zamówienia, całkowitej wartości zamówienia (z kosztami dostawy) oraz dane firmy.

8. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia do kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.

9. Po złożeniu zamówienia Kupujący (w ciągu kilku minut) otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

10. Zamówienia mogą składać zarejestrowani użytkownicy jak i niezarejestrowani klienci sklepu. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.

11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Sklep prześle do Klienta w formie wiadomości e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia.

12. Rejestracji mogą dokonać osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) i podmioty gospodarcze.

13. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane.

§3CENY


1. Ceny dostępne w sklepie internetowym www.haft-logo.pl są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4. Do ceny produktu należy doliczyć koszty przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta- przedsiębiorcy faktura VAT.

§4FORMY PŁATNOŚCI


1. Klient posiada prawo wyboru formy płatności na jeden z poniższych sposobów:

a). w formie przedpłaty-przelew bankowy na konto sprzedającego:

EMB Studio Agnieszka Wojtaś

ul.Słoneczna 6

05-831 Młochów

nr konta: 32 1950 0001 2006 2940 1461 0001

Uwaga: w treści przelewu prosimy podać numer zamówienia

b). szybka płatność internetowa, karta kredytowa

2. W przypadku płatności kartą lub przelewem wyrób zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedającego.

3. Na płatność (przelew) lub informację o odbiorze osobistym czekamy do 5 dni od złożenia zamówienia.

§5WYSYŁKA


1. Zamówiony towar można odebrać w siedzibie firmy. Po złożeniu zamówienia należy oczekiwać na kontakt e-mailowy celem ustalenia terminu odbioru. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Koszty przesyłki wynoszą 17,00

3. W przypadku nie zastania klienta przez kuriera  pod wskazanym adresem, kurier powinien zostawić dokument awizo z numerem przesyłki i telefonem do oddziału . Ponowna próba dostarczenia następuje zazwyczaj następnego dnia. Można zadzwonić na podany na awizo numer telefonu i potwierdzić dogodną godzinę i dzień ponownej próby doręczenia. W przypadku gdy powtórna próba doręczenia nie powiedzie się przesyłka zwykle wraca do nadawcy lub zostaje zatrzymana w oddziale  do czasu wyjaśnienia sprawy.

4. Wyroby pakowane są w torby ochronne i wysyłane w kartonowych pudłach lub kopertach kurierskich.

5. Przy otwieraniu produktu Klient musi uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie do sklepu internetowego haft-logo.pl wad, uszkodzeń opakowania zewnętrznego lub braków w zamówieniu.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach (9-18), w których pracuje sklep.

8. Paczki nadawane są w ciągu 48 godz. od zaksięgowania przelewu na koncie.

9. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

§6GWARANCJA


1. EMB Studio Agnieszka Wojtaś odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. , zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

2. Gwarancja ogranicza się do wartości zakupionego produktu.

§7REKLAMACJE


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym a art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. Z 2014, poz 121).

2.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

4. Poszczególne produkty należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta zamieszczoną na samym produkcie.

5. Kupującemu przysługują 2 lata gwarancji, sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny – Karta Gwarancyjna.

6. Adres do wysyłki reklamacji:

EMB Studio Agnieszka Wojtaś

ul.Słoneczna 6

05-831 Młochów

7. Do złożenia reklamacji, należy dołączyć opis przyczyny składania reklamacji (jak produkt jest uszkodzony lub wadliwy) oraz informację niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a następnie odesłać towar przesyłką opłaconą przez Klienta.

8. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamacji wraz z opisem przyczyn reklamacji.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji (gdy nie będzie możliwa naprawa, wymiana lub zwrot gotówki) towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

10. Odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową nie są objęte:

a. powstałe w trakcie użytkowania:

uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, zadrapania, itp.), uszkodzenia chemiczne, uszkodzenia powstałe w wyniku działania ekstremalnych temperatur, zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu), uszkodzenia wynikające z niedbałego i niewłaściwego użytkowania wyrobu, nieprzestrzegania prawidłowej eksploatacji w tym instrukcji użytkowania normalnego zużycia i wycierania wyrobu, celowego uszkodzenia wyrobu.

§8PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Każdy Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data(*)

Niepotrzebne skreślić.

3. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres :

EMB Studio Agnieszka Wojtaś

ul.Słoneczna 6

05-831 Młochów

4. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt powinien być czysty, nie używany, z przyczepionymi metkami, zapakowany w bezpieczny sposób w kartonowe pudełko.

5.W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału oświadczenia odstąpienia od umowy przez sklep internetowy.

6. Pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient.

§9OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych( w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia) przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§10POLITYKA COOKIES


1. Sklep haft-logo.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

§11INFORMACJE KOŃCOWE


1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu haft-logo.pl.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.haft-logo.pl

4. do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Wszystkie informacje zamieszczone na sklepie internetowym www.haft-logo.pl są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie grafiki, wykorzystywanie treści (zarówno w całości jak i po części) wymaga wcześniejszej pisemnej zgody od sklepu internetowego haft-logo.pl.